น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มโรงแรม และรีสอร์ท เครือ ออนิกซ์ ฮอลพิทาลิตี้ กรุ๊ป

Hong Kong

Hong Kong

Hi There, Hong Kong Calling

Bright lights, big city. Sleep. Dream. Rise and shine then step out and soak up the sights, sounds and flavors in one of Asia’s most iconic cities.

Top Pick
Top Pick in Hong Kong

Top Pick

Hong Kong Chinese New Year

Lucky you if you’re in Hong Kong during Chinese New Year, the city’s biggest and most colourful festival! It is impossible to not be caught up in the energy as you squeeze into crowded temples to pray for good fortune, browse festive markets selling auspicious foods and blooms and photograph the shock-red lanterns that adorn the city.

This ancient festival also gets a makeover that is uniquely Hong Kong. So, you will experience a Chinese New Year like no other, with a fabulous parade of floats, international and local performers, a stunning fireworks show over the harbour, heart-pounding action at the race track, and so much more.

Date: 22 January to 12 February 2017

Attractions
Suggested Itineraries
Getting Around
Vocal Local