อยู่ระหว่างการพัฒนา

โรงแรม รีสอร์ท โอโซ่ แห่งใหม่

เมดินี อิสกันดาร์, มาเลเซีย

ใหม่
โอโซ่ เมดินี อิสกันดาร์

โอโซ่ เมดินี อิสกันดาร์

  • สถานที่ตั้ง: เมดินี อิสกันดาร์, มาเลเซีย
  • จำนวนห้องพัก: 198
  • วันเปิดบริการ: มี.ค. 2567