อยู่ระหว่างการพัฒนา

โรงแรม รีสอร์ท โอโซ่ แห่งใหม่

เมดินี อิสกันดาร์, มาเลเซีย

ใหม่

โอโซ่ เมดินี อิสกันดาร์

  • สถานที่ตั้ง: เมดินี อิสกันดาร์, มาเลเซีย
  • จำนวนห้องพัก: 198
  • วันเปิดบริการ: พ.ค. 2566