แบบฟอร์มเรียกร้อง

• หากคุณจองห้องพักบนเว็ปไซต์แล้วพบว่าไม่ได้รับราคาที่ดีที่สุด กรุณาส่งหมายเลขการจองห้องพักให้กับเราผ่านทางแบบฟอร์มนี้
• กรุณาเปรียบเทียบราคา อัตรารวมภาษีทั้งหมดเป็นเงินบาทไทย
• การส่งคำเรียกร้องต้องทำภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากทำการจอง

1รายละเอียดของคุณ
2การจองของคุณ