สมุย พลัส

ข้อมูลน่ารู้ ในการเดินทางไปเกาะสมุย

เกาะสมุยพร้อมเปิดรับ นักท่องเที่ยวทั้งไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ ซี่งสามารถเดินทางเข้าเกาะสมุยได้ ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

นักท่องเที่ยวจากนอกประเทศ:

 • นักท่องเที่ยวอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเต็มจำนวน และมากจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ ไปจนถึงการปานกลาง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีน แต่ต้องเดินทางพร้อมครอบครัว หรือผู้ดูแลที่ฉีดวัคซีนเต็มจำนวน
 • นักท่องเที่ยวจากชาติที่จะเดินทางเข้ามาต้องอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไม่ต่ำกว่า 21 วัน
 • นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดต้องเข้าพักในโรงแรม AQ ที่อยู่ในรายชื่อ Samui Extra Plus ระหว่าง 7 วันแรก
 • นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถจองโรงแรมภายใต้ SHA PLUS ในเกาะสมุย เกาะพงัน และ เกาะเต่าได้ ระหว่างวันที่ 7-14 วัน
  • วันแรก - พักอยู่ในห้องพักในโรงแรม AQ ที่อยู่ในรายการ Samui Extra Plus ระหว่างรอผลตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 1
  • วันที่ 1 - วันที่ 3: หลังจากได้รับผลตรวจที่เป็นลบ แล้ว นักท่องเที่ยวสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรมของ SHA PLUS ที่จองไว้
  • วันที่ 4 - วันที่ 7: ท่องเที่ยวตามสถานที่ที่กำหนดใน SHA PLUS
   • วันที่ 6 หรือ วันที่ 7: รับการตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2
  • วันที่ 8 - วันที่ 14: หลังจากได้รับผลตรสจที่เป็นลบแล้ว นั่งท่องเที่ยวสสมารถท่องเที่ยวได้ทั่วเกาะสมุย รวมถึงเกาะพงัน และเกาะเต่า โดยเปิดแอบพลิเคชั่นหมอชนะระหว่างเดินทาง
  • วันที่ 15 เป็นต้นไป: เดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศไทย

นักท่องเที่ยวในประเทศ:

 • นักท่องเที่ยวจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด พื้นที่ควบควบคุมสูงสุด สีแดง หรือ พื้นที่ควบคุม สีส้ม ไม่จำเป็นต้องกักตัว เมื่อเข้าข่าย หนึ่งในข้อต่อไปนี้
  • แสดงผลตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
  • ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง หรือ ได้รับวัซซีน AstraZeneca 1 เข็ม อย่างน้อย 21 วันก่อนเดินทาง และมีใบฉีดวัคซีนมาแสดง
 • การปฎิบัติเมื่อเดินทางมาถึงเกาะสมุย
  • สแกน QR Code "SAVE SURAT"
  • สแกน QR Code "Samui Health Pass" ณ ท่าเทียบเรือดอนสัก และ สนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งขาไปและขากลับ
  • หากต้องการอยู่ในเกาะสมุยเกิน 24 ชั่วโมง ให้รายงานตัวต่อ อสม. หรือ อสร. หรือ Covid Manager ในพื้นที่ ภายใน 24 ชั่วโมง
  • หากมาท่องเที่ยว 1 วัน ต้องเดินทางออกภายในวันนั้น

*ข้อมูลท่องเที่ยวนี้ปรับตามข่าวที่ออกมาล่าสุด ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนหรือเปลี่ยนไปจากนี้ได้

Samui Extra Plus และ SHA PLUS คืออะไร

Samui Extra Plus: โรงแรมสมุยเอ็กซ์ตร้าพลัส ทุกแห่งได้รับการยอมรับจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยสำหรับการดำเนินการขอใบรับรองการเข้าเมืองของสถานเอกอัครราชทูตไทย/สถานกงสุลใหญ่ฯ (COE) โดยเฉพาะภายใต้โครงการสมุยพลัส และเรียกอีกชื่อว่า โรงแรม AQ (Althernative Quarantine)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงก์นี้